active-active databases хэрхэн тохируулах

windows серверүүд дээр oracle 11 database active-active байдлаар хэрхэн тохируулах вэ? @batmunkh ах туршлагаасаа хуваалцаач.

Би windows дээр тохируулж байгаагүй ээ. өөр тохируулж байсан админууд байгаа байх. Харин active-active гэж байгаа бол RAC л ашиглана даа. инстансыг кластер хэлбэрээр тохируулнаа гэсэн үг.

1 Like