Session тасралт

Яг адилхан session-уудын зарим нь тасарч байгааг юунаас болоод яагаад тасарч байгааг яаж мэдэж болох билээ?