DBlink ашиглан Function дуудах үед instance crash хийгдээд байгаа асуудал

Сайн байна уу,
Жишээ нь GETBINTDUEDATE функцыг ашиглахдаа DBLINK ашиглахгүйгээр дуудахад хэвийн ажиллаж байгаа хэрнээ . DBLINK ашиглаж GETBINTDUEDATE@DBLINK гэж дуудахад instance crash хийгдээд байгаа асуудал тулгарч байсан тохиолдол байна уу? :smiley:

alert.log дээр юу гэж байна вэ?