DATAGUARD rman duplicate

11 -s 18 ruu dataguard холбож үзэж байгаа юм.
rman duplicate хийхлээр доорх алдаа гараад байгаа юм. Яавал дээр вэ?
RMAN-06618: RMAN client and database version mismatch; indicated database version is 11.2.0.4

create tablespace cattbs datafile ‘+DATAC1’ size 50M;
CREATE USER rco IDENTIFIED BY “pwd”
DEFAULT TABLESPACE cattbs
QUOTA UNLIMITED ON cattbs;
GRANT recovery_catalog_owner TO rco;
rman target /
RMAN> CONNECT CATALOG rco@catdb
RMAN> CREATE CATALOG;
RMAN> CONNECT TARGET /
RMAN> REGISTER DATABASE;
RMAN> EXIT

sqlplus rco@catdb
SQL> SELECT * FROM rcver;

VERSION

11.02.00.04

DataGuard n Disaster Recovery шийдэл бөгөөд source,target бүгд яг ижил байх шаардлагатай гэсэн үг. Яахав үйлдлийн систем өөр байж болох ч өгөгдлийн сангийн хувьд ижил хувилбар ашигласан нь дээр.

catalog-iin version-g down bolgovol noloo bga yu. yaj doosh ni bolgoh uu.

Сан зөөх гэж байгаа юм уу DR бэлдэх гэж байгаа юм уу

DR бэлдэх гэж байгаа юм

Яагаад шинэ хувилбар хэрэггүй вэ , ижил хувилбар байх шаардлагатай вэ гэдэг дээр миний санаж байгаагаар data dictionary шинэчилэлт дээр асуудал гардаг… Тиймээс энэ бол дэмий санаа байнаа. Ижил хувилбар ашигла.

Миний постууд бүгд 1 засварласан гэдэг төлөвтэй ороод байгаан байна. Бодвол нэтээс болж байгаа байхдаа…

1 Like